Prvo srečanje partnerjev

18. maja 2017 smo se predstavniki vseh štirih partnerjev na projektu Urban Diversity prvič srečali na uvodnem sestanku v Ljubljani. Veliko smo premlevali in sklepali dogovore, obenem pa smo si še ogledali slovensko prestolnico ter pojedli slastno kosilo v Skuhni, socialno podjetniški iniciativi, ki preko kulinarike vključuje migrante iz globalnega juga.

 
 
The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Zurück zur Spitze