Mesec oblikovanja Ljubljana 2017 – otvoritev

Dogodek se je zaključil.

17. oktobra 2017 je Mesec oblikovanja Ljubljana 2017 odprl vrata! V prihodnjih treh letih bomo z njimi kar se da sodelovali tudi pri kreativnem vključevanju migrantov podjetnikov v Sloveniji. Začnemo že 8. 11. na kreativnih delavnicah.

 

Otvoritve sta se udeležila predstavnika ISIM ZRC SAZU in RRA LUR.

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh