Srečanje partnerjev na ustanovi St. Martin v Gradcu

26. junija 2017 smo se predstavniki vseh štirih partnerskih organizacij, srečali na načrtovalnem sestanku v izobraževalni ustanovi St. Martin v Gradcu.

Priznati moramo, da sta bili hrana in lokacija izjemni, zato komaj čakamo da se oktobra tam odvije Kick-Off konferenca!

 

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh