Kreativni vavčerji Urban Diversity

 

Partner na projektu Urban Diversity, RRA LUR, je ob koncu projekta prostorom so-dela v Ljubljani podelil 10 kreativnih vavčerjev. Ti predstavljajo podporo za razvoj ideje izbranega ustvarjalca, njegov mentorski program, izvedbo delavnice ali dogodka in 6-mesečni najem delovne mize za izbranega ustvarjalca.

 

Eden od prejemnikov kreativnega vavčerka je Socialna akademija, v katerem svojo idejo, “Sobo pobega”, razvija Angela Dimita iz Italije skupaj s timom mladih ustvarjalcev. Njihova mentorica je Sabina Belc.

 

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh