Arabski klub v Sloveniji

Arabski klub v Sloveniji kot kulturno društvo povezuje državljane Slovenije arabskega porekla, skrbi za ohranjanje arabske kulture in povezovanje te kulture s slovensko.

Klub prireja kulturno-družabna srečanja članov in gostov ter večere arabske kulture v sodelovanju z eminentnimi kulturnimi ustanovami.  V svojem prizadevanju krepitve vezi z arabsko kulturo že več let organizira šolo arabskega jezika za otroke svojih članov, organizira razstave arabskih slikarjev, večere slovenske in arabske poezije itd.  

Naslov

Krekov trg 2,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh