Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva “Ljiljan”

Društvo je ustanovljeno leta 1992, da krepi mir, prijateljstvo in razumevanje, ohranja in razvija sodelovanje med ljudmi v Republiki Sloveniji ter Bosni in Hercegovini.

Namen društva je ustvarjanje pogojev in možnosti za zadovoljevanje potreb in interesov članov na kulturnem, športnem, znanstvenem področju ter na področju informiranja. Primarni namen je sodelovanje in poglabljanje prijateljstva med ljudmi v Republiki Sloveniji in Bosni in Hercegovini.

Naslov

Ulica Luize Pesjakove 9,
1112 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh