Društvo prijateljstva Slovenija-Indonezija

Namen Društva prijateljstva Slovenija-Indonezija je spoznavanje in proučevanje kulturno-umetniškega, zgodovinskega, družbenega in gospodarskega življenja Indonezije, ter iskanje možnosti za spodbujanje in uresničevanje sodelovanja med ustreznimi ustanovami Slovenije in Indonezije, predvsem na področjih kulture, umetnosti in gospodarstva.

 

Naslov

Vegova ulica 5,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh