Društvo prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana

Društvo vzpostavlja prijazen in prijateljski odnos med državljani in institucijami iz Republike Slovenije z državljani in institucijami Republike Azerbajdžan. V medsebojnem zaupanju si prizadeva graditi družbene, kulturne, gospodarske, izobraževalne, znanstvene in športne stike in odnose. 

Naslov

Grajska cesta 1,
5000 Nova Gorica

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh