Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva

Namen Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva je vzpostaviti čim tesnejše stike z avstrijskimi prijatelji iz obmejnih pokrajin zlasti na Koroškem, Štajerskem in na Dunaju.

Poseben poudarek je namenjen delovanju t.i. skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Naslov

Erjavčeva cesta 26,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh