Društvo slovensko-hrvaškega prijateljstva

Društvo slovensko-hrvaškega prijateljstva deluje na področju poglobljenega sodelovanja dveh sosednih narodov, Slovencev in Hrvatov. 

Izpolnjuje določene naloge iz vseh področij gospodarskega, kulturnega, športnega in tudi drugačnega sobivanja, kamor spadajo tudi njihove aktivnosti. 

Naslov

Dunajska cesta 160,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh