FERFL

Zaineresiranim nosilcem socialno podjetniških idej ponujajo intenziven izobraževalni program, imenovan »Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL – Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo«.

 

Z izvajanjem programa FERFL podpirajo posameznike in podjetniške iniciative, ki želijo s svojimi podjetniškimi idejami izboljšati delovanje družbe, v kateri živimo. Organizirajo intenziven in celosten socialno podjetniški izobraževalni program, ki udeležencem na enem mestu ponudi tako kvalitetno znanje, vrhunsko mentorstvo, kot tudi dostop do finančnih virov in osnovne infrastrukture, ki je potrebna za pričetek posla.

 

Podpirajo posameznike in iniciative, ki imajo dobre podjetniške ideje, vendar so zaradi njihove »majhnosti«, »lokalnosti«, »nizke finančne (in visoke družbene) donosnosti« spregledane v obstoječem podjetniškem podpornem okolju.

Program sestavljajo štirje večji sklopi in sicer:

1. Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom

2. Startup vikend podjetništva z družbenim učinkom

3. Šola podjetništva z družbenim učinkom

4. Socialno podjetniški inkubator

Naslov

Center Cene Štupar, Linhartova 13, 1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh