Inštitut za afriške študije

Inštitut za afriške študije je raziskovalno in izobraževalno središče ter informacijska banka o afriški in globalni perspektivi.

Osnovne naloge inštituta so trenutni družbeni, ekonomski in okoljski izzivi, migracije, integracija, razvojno sodelovanje, globalno učenje, humanitarna pomoč, medkulturni dialog, raznolikost in boj proti diskriminaciji, monitoring, globalni dostop do zdravstvene oskrbe, mediji in zagovorništvo.

Naslov

Cankarjeva cesta 1,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

Odpiralni čas

 • ponedeljek
  9:00 dop - 5:00 pop
 • torek
  9:00 dop - 5:00 pop
 • sreda
  9:00 dop - 5:00 pop
 • četrtek
  9:00 dop - 5:00 pop
 • petek
  9:00 dop - 5:00 pop
 • sobota
  Closed
 • nedelja
  Closed
The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh