Kulturno umetniško društvo Baobab

Kulturno umetniško društvo Baobab deluje na področju plesa, glasbe in gledališča. Društvo je osredotočeno na zahodnoafriško kulturo in usmerjeno k povezovanju le-te s sodobnim plesom, glasbo in gledališčem.

Poleg rednih izobražanj, KUD Baobab ustvarja številne avtorske projekte, katerih v večini tudi sam producira ali pa se projekti odvijajo v koprodukciji različni plesnih ustanov in festivalov po celotni Sloveniji.

Naslov

Vrtača 7 a,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh