Ping Pong – kreativni center Trzin

PingPong kreativni center Trzin je bil ustanovljen v letu 2014 na pobudo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije v okviru projekta Regionalni center kreativne ekonomije in v partnerstvu z Občino Trzin.

Namen razvoja PingPong kreativnega centra Trzin je spodbujati razvoj lokalne kreativne skupnosti po metodi sodela (t.i. coworking), pri čemer je največji poudarek na možnostih sodelovanja in povezovanja različnih kreativnih profilov.

Naslov

Mladinski klub, Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin

Open in Google Maps

Odpiralni čas

 • ponedeljek
  Closed
 • torek
  Closed
 • sreda
  Closed
 • četrtek
  Closed
 • petek
  9:00 dop - 5:00 pop
 • sobota
  12:00 dop - 12:00 dop
 • nedelja
  12:00 dop - 12:00 dop
The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh