Zavod Mednarodni afriški forum

Mednarodni afriški forum v Sloveniji spodbuja in promovira slovensko gospodarstvo v afriških državah, sodeluje in povezuje strokovnjake z različnih področij in podpira znanstveno raziskovalno delo, promovira afriške države v Sloveniji, razvija mednarodna prijateljstva ipd.

Zadnjih šest let je tudi organizator mednarodne konference z naslovom Dan Afrike.

Naslov

Povšetova ulica 37,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh