Zavod NUR za kulturo, izobraževanje in usposabljanje

Zavod Nur, za kulturo, izobraževanje in usposabljanje je bil ustanovljen leta 2011. Zavod deluje na treh področjih in sicer:

– promocija slovenske kulture na bližnjem vzhodu in promocija kultur z bližnjega vzhoda v Sloveniji, še posebno arabske kulture

– izobraževanje in usposabljanje na splošno in izobraževanje otrok, mladine in odraslih o znanjih, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju

– humanitarne dejavnosti

Naslov

Ulica dr. Zajca 13
1234 Mengeš

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh