Zavod Vesela dRuščina

Zavod Vesela dRuščina je zavod za izobraževanje in svetovanje.

Poslanstvo društva je zagotoviti vsestransko podporo za multikulturne družine in družine priseljencev iz držav bivše Sovijetske zveze v Sloveniji.

Glavna naloga zavoda je razvijati in negovati medkulturni dialog med slovenskim družbenim okoljem in priseljenci.

Naslov

Ob potoku 34,
1291 Škofljica

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh