O migrantskem podjetništvu v Ljubljani, Gradcu in Trstu

                                  

 

Dne 24. 4. 2018 je v Mestni hiši potekal dogodek, na katerem sta dobre prakse vključevanja in opolnomočenja migrantov predstavili mesti Gradec in Trst.

 

Po uvodnem nagovoru direktorice RRA LUR mag. Lilijane Madjar in predstavitvi projekta dr. Jureta Gombača je o ustvarjalnosti v Ljubljani spregovoril dr. Jani Kozina iz Geografskega inštituta Antona Melika, ZRC SAZU. Ustvarjalnost je vedno bolj prepoznana in cenjena veščina na trgu dela. Ustvarjalno okolje pa vedno bolj zaželeno za ustvarjanje dobrih rezultatov. Prav migrante privlači ustvarjalno okolje, ki ga sami hkrati tudi sooblikujejo. Nato je o vlogi zagotavljanja informacij pri uspešni integraciji migrantov predavala še dr. Martina Bofulin, ki je poudarila pomembnost dobrega dostopa informacij in sodelovanja institucij.

 

Oddelek za razvoj gospodarstva in turizma mesta Gradec že 10 let deluje kot vez med graškimi podjetji in javno upravo. S svojimi ukrepi pomaga predvsem podjetjem, ki delujejo na področju kreativnosti, ekologije, turizma, biotehnologije in znanosti o življenju. Podjetjem finančno pomagajo prva tri kritična leta obstoja s subvencioniranjem najemnine prostorov. Letno le okoli 5 odstotkov podjetjem, ki jim finančno pomagajo, ne uspe. Ta odstotek je dosti nižji od odstotka neuspešnosti podjetij, ki ne prejemajo finančne pomoči. Prav tako eno leto finančno pomagajo prostorom sodelovanja ter t.i. crowdfunding projektom. Tujcem omogočijo prevajanje v številne jezike, ko ti poiščejo pomoč na Gospodarski zbornici. Izdali pa so tudi zbornik za pomoč tujcem, ki želijo ustanoviti podjetje. Zbornik trenutno ponuja informacije v hrvaškem, srbskem, bosanskem, ruskem, angleškem in turškem jeziku. Poleg tega pomagajo prosilcem za azil z različnimi informacijami, saj ti kot samozaposleni lahko delajo določena dela. Brez formalno priznane izobrazbe krojači sicer ne smejo izdelovati oblek, lahko pa šivajo torbe. V sodelovanju z gospodarsko zbornico tudi organizirajo različne izobraževalne dogodke.

 

Organizacija Kallipolis je tržaška organizacija, ki izvaja številne projekte v Italiji in tujini, s katerimi pomaga ljudem v različnih situacijah in oblikuje vključujoča mesta. S svojimi projekti pomagajo tujcem k lažji integraciji v okolje preko aktivnosti, ki vključujejo srečanja, delavnice ročnih in spretnosti, dvigujejo pa tudi ozaveščenost o socialnih temah med lokalnim prebivalstvom in tujci. Cecilia Corsini je v Ljubljani predstavila projekte, ki jih izvajajo v Italiji, Albaniji in Libanonu.

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh