Elaborat “Kreativno povezovanje meščanov”

V letu 2019 smo na projektu pričeli z vsebinsko izvedbo treh pilotnih projektov, znotraj katerih skušamo spodbujati raznolikost v ustvarjalnih poslovnih prostorih v Ljubljani in Gradcu.

V trijezičnem dokumentu smo zapisali smernice, navodila in različna pomagala za izvedbo samih pilotnih projektov.

 

Attachments

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh