Informacijska brošura Urban Diversity: Pripomoček za prvo pomoč

Z novim letom 2020 smo na projektu Urban Diversity izdali trijezično brošuro za kreativne migrante!

 

Brošura je sestavljena iz dveh delov, ki se osredotočata na uporabne informacije ter kratek opis institucij, postopkov in pogojev za uspešno življenje in delo v Ljubljani in Gradcu. Vsak od delov tako pokriva eno mesto, besedilo pa je na voljo v slovenščini, nemščini in angleščini.

 

Tiskane kopije najdete pri projektnih partnerjih v obeh mestih.

 

 

 

Attachments

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh