Ocena pilotnih projektov

V mestih rastejo prostori sodelovanja in združevanja, največkrat v obliki co-working prostorov, oz. sodobnih produkcijskih prostorov, ki spodbujajo sodelovanje med raznolikimi ustvarjalci, lokalci in mednarodnimi kreativci, podjetniki. Ti prostori so sinonim za koncept raznolikosti. V Ljubljani še ni sistemskega razvoja te oblike dela, Gradec pa je znan po svoji podpori takšnim prostorom. Prva pilotna študija je to znanje izkoristila in ga vpeljala tudi v Ljubljani. V mestih obstajajo urbana področja, ki postanejo prostori raznolikosti. Ta proces se začne od spodaj navzgor in ti prostori
postanejo najbolj živahni in kreativni deli mesta prav zaradi kreativnih raznolikih skupin. Druga pilotna študija v Ljubljani in Gradcu je skušala razumeti vzroke za ta fenomen ter ga še bolje implementirati v obeh mestih. Obe mesti želita preko tretjega pilota bolje vzpostaviti tudi sodelovanje v času Meseca oblikovanja. Tam so se lahko zbrali in povezovali raznoliki ustvarjalni podjetniki tudi s ciljem utrjevanja družbene kohezije.

Attachments

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh