Razvoj koncepta “Kreativno povezovanje meščanov” v Ljubljani

V začetku leta smo razvili koncept pilotnega projekta v mestu Ljubljana, ki se bo izvajala na Trubarjevi ulici.

V pričujočem dvojezičnem dokumentu smo dokončno zbirali področija intervencij in dogovorili razvoj pilotnih shem s kreativnimi metodami v Gradcu, Ljubljani in St. Martinu.

Attachments

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh