Zaključna publikacija Urban Diversity

Ob zaključku projekta Urban Diversity smo na ZRC SAZU projektne aktivnosti, vsebino in rezultate strnili v zaključno publikacijo.

 

Publikacijo v obliki pdf datoteke izdajamo v dveh jezikih (slovenskem in nemškem), namenjena pa je informiranju širše javnosti o potencialih migrantskega podjetništva v Ljubljani in Gradcu.

Attachments

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh