Raznolika kuhinja na Gradu St. Martin

 

Konec februarja in v začetku meseca marca sta se na Gradu St. Martin odvili dve zanimivi in raznoliku kuharski delavnici.

 

 

Udeleženke in udeleženci so se naučili skrivnosti bošnjaške in arabske kuhinje, poleg tega pa so tudi so-ustvarjali nekatere jedi. Vzdušje med prisotnimi je bilo odlično, hrana pa izjemno okusna!

 

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh