Skuhna

 

Za idejo o Skuhni stojita Teja Kuk in Max Shonhiwa Zimani, ki je prišel v Slovenijo v začetku 80ih. Max se je rodil v državi Zimbabwe, kjer je končal srednjo šolo, nato pa je prejel štipendijo Jugoslavije za študij v Sloveniji. V Sloveniji je študiral računalništvo, postal pa je tudi predsednik Zveze afriških študentov. Po uspešno zaključenem študiju se je zaposlil pri računalniškemu podjetju, vendar ga je srce vedno vleklo v nevladni sektor, kjer je končno razvil svojo idejo o Skuhni, prostoru na Trubarjevi ulici, ki ponuja veliko več kot le hrano iz Afrike, Azije in Južne Amerike. Skuhna je socialno podjetje, ki izobražuje in zaposluje migrante na področju gostinstva. Hkrati pa je tudi prostor povezovanja kultur preko raznovrstnih dogodkov, kjer lahko migranti in lokalno prebivalstvo sodelujejo pri različnih aktivnostih.

 

Max je že kmalu po prihodu v Slovenijo ugotovil slabo poznavanje Afrike in afriške kulture Slovencev, kar je bilo razvidno iz zanimivih vprašanj, ki jih je bil deležen. Ta so spodbudila njegovo zanimanje za medkulturno izobraževanje, ki bi pomagalo lokalnemu prebivalstvu razumeti realnost preostalega sveta. Leta 2010 je ustanovil Institut za globalno učenje in razvoj projektov, kot eden njegovih projektov pa je bila leta 2012 odprta Skuhna. Skuhno sta sofinancirala tudi Ministrstvo za delo in Evropska Unija. V Skuhni se je najprej izobrazilo šest migrantov, ki so se na koncu tam tudi zaposlili. Okoli 40 prostovoljcev z različnimi znanji je pomagalo renovirati prostor in mu vdahniti današnji čar in avtentičnost. Danes je prostor odprt vsakomur, je pa tudi prostor, ki ima poseben pomen. Ideja za Skuhno se je pojavila spontano, ugotovil je, da se za različne dogodke prosi tujce, naj predstavijo svojo kulinariko. Ugotovili so, da imajo Slovenci zelo radi njihovo hrano, zanimati pa so se pričeli tudi za zgodbe ljudi, ki so hrano pripravili. Max pravi, da se je Skuhna rodila iz potrebe po pripovedovalcih zgodb afriške, azijske in južnoameriške kulture. Prav na tak način se tudi odpravljajo napačna prepričanja o teh delih sveta.

 

Na začetku so se ukvarjali predvsem s cateringom in kuharskimi tečaji, leta 2014 pa so odprli tudi restavracijo. Max je prepričan, da je eden glavnih ciljev Skuhne povečati kredibilnost migrantov v Sloveniji in to ji tudi uspeva. Kljub nespodbudnem napredku migracijske situacije na svetu, se Max zaveda makro pomena Skuhne v družbi. Ta igra direktno vlogo pri emancipaciji in vključitvi migrantov v družbo, ki morda ni popolnoma pripravljena na različnost. To dosega s svojimi dogodki, kot so učenje jezika v tandemu, kuharske delavnice, glasbene in plesne delavnice, okrogle mize, razprave o socialnih, političnih in verskih tematikah, vlogi žensk v različnih družbah in druge. Skuhna tudi izpodbija percepcijo, da imajo migracije za posledico zmanjšanje varnosti.

 

      

 

Poleg raznolikega menija Skuhna vsak petek zvečer ponuja svojim gostom tudi medkulturno izkušnjo. Of 19:00 dalje nudi različno hrano in spremljevalni glasbeni program glasbenikov različnih regij sveta. Vsak drugi torek v Skuhni potekajo lekcije Djembe bobnov. Občasno gostijo dogodke za otroke, vsak drugi ponedeljek pa se lahko udeležite učenja jezikov v tandemu. Srede so rezervirane za pogovore v Skuhni.

 

Medkulturno učenje je zelo pomembno za Maxa, saj pripelje ljudi skupaj. Organizirani pogovori in delavnice v Skuhni pomagajo odpravljati prikriti rasizem in pripomorejo k večji odprtosti do drugih kultur. Rasizem je obstajal v preteklosti on obstaja tudi še danes, je prepričan Max, a hkrati meni, da se vrata odpirajo, če se res potrudiš uresničiti svoje vizije. Noče, da njega in njegovo kulturo povezujejo le s plesom in glasbo, saj so Afričani in njihova kultura mnogo več kot to. Vseeno pa je ponosen na svoj glasbeni talent in ga uporablja za zbliževanje ljudi.

 

Tako kot druga podjetja, se tudi Skuhna srečuje z birokratskimi preprekami, a nadaljuje s širjenjem sporočila o enotnosti in enakosti. V času, ko je brezup realnost mnogih ljudi, posebej migrantov, Skuhna daje glas, ki je slišan. Glavni Maxov cilj je prenesti dobre prakse v resničnost. Pravi, da ni enostavno meriti učinke pogovorov Skuhne, pričeti je treba s konkretnimi idejami in načrti, v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami. To je nov izziv Skuhne. Nadaljevali pa bodo z delom na področju vključevanja migrantov v Slovensko družbo. Max je optimističen in meni, da ima v Skuhni trenutno zmagovalno ekipo.

 

Text in foto: Borjana Filipovska

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh