Srečanje partnerjev na gradu St. Martin v Gradcu

                    

Partnerji projekta Urbana diverziteta so se ponovno srečali 26. junija 2017, tokrat na gradu St. Martin, ki leži na obrobju mesta Gradec.

Partnerji so velik del srečanja namenili seznanjanju s pravili programa Interreg V-A Slovenija Avstrija, nato pa se dogovorili o grafični podobi projekta in komunikacijskih aktivnostih. Ena izmed pomembnih tem, ki so jo obravnavali, je bila študijska pot za migrantske podjetnike, ki je načrtovana za prihodnje leto.

Ob  koncu so se sprehodili po okolici gradu in spoznali mesto, kjer se rojevajo novodobne grajske zgodbe. Veličasten grad se v zapisih omenja že od začetka 11. stoletja dalje, danes pa je prizorišče številnih dogodkov. Na njegovem posestvu uspevajo jabolka in oreščki, iz katerih izdelujejo naravni sok in pecivo.

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh