Pričetek projekta Urbana diverziteta

             

 

18. maja 2017 so se začele izvajati prve aktivnosti v okviru projekta Urbana diverziteta (ang. Urban Diversity), ki obravnava teme migrantskega podjetništva, kreativnosti in čezmejnega sodelovanja.

Vodilni partner ZRC SAZU je gostil uvodno srečanje projektnih partnerjev, na katerem so se podrobneje seznanili z vsebino in aktivnostmi projekta. Uvodnemu pozdravu je sledila predstavitev posameznih partnerjev in vsebine projekta. Te segajo od organizacije izobraževanj in delavnic do priprave brošure, oblikovanja strategij in dobrih praks za promocijo raznolikosti v družbi, oblikovan pa je bil že natančen delovni načrt za prvo obdobje, ki bo trajalo do konca meseca oktobra.

Udeleženci srečanja so se sprehodili tudi po slikoviti Trubarjevi cesti, kjer delujejo številni migrantski in kreativni podjetniki, ter se ustavili v svetovni restavraciji po slovensko imenovani Skuhna, ki zbližuje ljudi različnih kultur in veča možnosti zaposlitve migrantov.

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh