Bošnjaška kulturna zveza Slovenije

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije (BKZS) je krovna organizacija, v katero so včlanjena bošnjaška kulturna društva, registrirana v Sloveniji. Ustanovljena je bila 9. novembra 1996.

Poslanstvo Bošnjaške kulturne zveze je varovanje in negovanje bošnjaške kulture, tradicije ter bosanskega jezika v Sloveniji. Za bošnjaško skupnost in širšo javnost prireja različne kulturne in informativne dogodke: izdaja časošis Bošnjak, izvaja radijsko oddajo Podalpski selam na Radiu Študent ter ureja spletnih strani www.bosnjak.si ter www.sokultura.si.

Med drugim vodi tudi kulturne dogodke in izobraževalne projekte, ki so odprti tudi za druge zveze.

 

Naslov

Pegamova ulica 12,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh