Opis projekta

Projekt Urban Diversity obravnava tematike migrantov podjetnikov, kreativnosti in čezmejnega sodelovanja.

 

Zasnovan je na predpostavki, da tako v Ljubljani kot Gradcu živijo, delujejo in ustvarjajo migrantski podjetniki in podjetnice. Mesti jim sicer nudita nekatere programe vzpodbude in pomoči, vendar pa se še vedno soočajo s številnimi administrativnimi, zakonskimi in družbenimi preprekami, ki jih ovirajo pri njihovem delu kot tudi vsakdanjih aktivnostih.

 

Namen projekta Urban Diversity je pridobiti znanje za vzpostavitev konkretnih instrumentov in strategij, katerih cilj je razvijanje kreativnosti, spodbujanje delovanja malih in srednjih podjetij ter aktivna participacija in opolnomočenje migrantk in migrantov podjetnikov. V ta namen bodo znotraj projektnih aktivnosti razvite transnacionalne komunikacijske platforme in kreativna okolja, ki spodbujajo sodelovanje med migrantskimi podjetniki, kreativci, lokalnimi oblastmi in prebivalci obeh mest. Vse projektne aktivnosti so še posebej pozorne na spodbujanje politične, ekonomske in družbene enakopravnosti migrantov podjetnikov ter njihovo aktivno vključevanje v vse sfere družbenega življenja in kreativne produkcije, s posebnim poudarkom na izobraževanju in pridobivanju posebnih veščin, znanj, novih poslovnih vezi in priložnosti.

 

Projekt ustvarja pozitivno promocijo v družbi, ki vodi k uspešnejši integraciji migrantov podjetnikov, strpnejšemu odnosu lokalnega prebivalstva do njihovega vključevanja v družbo in preprečuje alienacijo, marginalizacijo oziroma izolacijo v družbi. Na dolgi rok pa vodi do večje kohezivnosti v obeh mestih in regiji, do večje ekonomske konkurenčnosti regije ter njene odprtosti v svet.

Opis partnerjev

Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

 

ZRC SAZU je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in širše. Njegovo poslanstvo je odgovorno in kritično raziskovalno delo, ustvarjanje kakovostnih, inovativnih in odmevnih rezultatov in njihov prenos v izobraževalni sistem, gospodarstvo in družbo.
ZRC SAZU je vpet v številne nacionalne in mednarodne projekte, v sklopu katerih deluje tudi na področju migracij, migrantskega podjetništva, integracije, multikulturnosti in raznolikosti.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Z namenom podpiranja kreativne dejavnosti je agencija ustanovila Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), ki s svojo vizijo delovanja prispeva k vnosu kreativnosti v javni in zasebni sektor. Tako spodbuja razvoj kreativnega, inovativnega  in mednarodno konkurenčnega okolja.

Oddelek za razvoj gospodarstva in turizma mesta Gradec

 

Oddelek za razvoj gospodarstva in turizma mesta Gradec daje poseben poudarek migracijam in gospodarstvu in je odlično povezan z organizacijami in ustanovami, ki delujejo na področju migracij. Na teh dveh področjih ima tudi številne praktične izkušnje, izvajali so namreč okrogle mize in individualne intervjuje. Poleg tega je kreativno gospodarstvo eno od težišč oddelka, ki organizira veliko prireditev in podpira kreativnost tako finančno kot nefinančno.

Izobraževalna ustanova St. Martin

 

Izobraževalna ustanova St. Martin podpira družbeno raznolikost s pomočjo heterogene ponudbe za različne ciljne skupine. V svojih preteklih in sedanjih programskih periodah postavlja v ospredje etnično kulturno raznolikost, v sklopu katerega je organiziral različne prireditve, interaktivna predavanja in predstavitve. Poleg tega ima St. Martin tudi izkušnje s področja raznolikosti , kot razstavni in prireditveni prostor pa vzdržuje odlične stike z znanimi ustvarjalci iz kreativne scene.

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh