Cirkulacija 2

Cirkulacija 2 je umetniška iniciativa iz Ljubljane, ki se zavzema za dolgoročno vzdrževanje skupnega delovnega in predstavitvenega prostora (hiše umetnikov) in skupnega delovanja na področju sodobne umetnosti. Začetek neformalnega delovanja je bil leta 2007.

 

Od leta 2009 organizirano kot Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne umetnosti. Ustanovitelji: Borut Savski, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Majda Gregorič, Ksenija Čerče. Trenutno so člani: Stefan Doepner, Borut Savski, Boštjan Leskovšek in Jakob Harisch.

Naslov

Tobačna 5, 1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh