Društvo Slovenija-Rusija

Društvo Slovenija-Rusija deluje z namenom globljega spoznavanja ruskega naroda, običajev, dežele in jezika.

Krepi vezi med narodoma in državama za povezovanje na vseh področjih človekovega delovanja ter za ohranjanje spomina in vezi med ruskim in slovenskim narodom, ki so se spletli v zgodovini.

Prireja vrsto kulturnih prireditev, predavanj in okroglih miz z zgodovinskimi, aktualnimi družbenimi, gospodarskimi in političnimi temami, filmskih večerov, strokovnih ekskurzij v Rusijo in po Sloveniji ter drugih dogodkov z namenom boljšega spoznavanja obeh narodov.

Naslov

Dunajska cesta 67,
1000 Ljubljana

Open in Google Maps

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh