Grad za vsakogar: Grad St. Martin

 

V začetku februarja letos je Grad St. Martin odprl svoja vrata družinam iz graške lokalne skupnosti. Družine so tako dobile priložnost raziskovanja posesti in zgodovinskih predelov gradu, kot tudi prostranih vrtov, ki se kotalijo po hribu proti mestu.

 

Po koncu uradnega ogleda so udeleženke in udeleženci prejeli uradno povabilo na Končno zabavo projekta Urban Diversity, ki se bo odvila 12. marca, po koncu Zaključne konference.

 

 

Ta dogodek, “Grad za vsakogar”, je eden od treh dogodkov pilotnega koncepta Grad St. Martin, znotraj katerega poteka organizacija motivacijskega programa in aktivnosti za mlade lokalne družine iz različnih migrantskih in kulturnih ozadij.

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh