POVEZOVANJE V KREATIVNIH PROSTORIH – Kreativni vavčer Urban Diversity

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je od februarja do julija 2019 pilotno izvedla prvi del nove podporne sheme za spodbujanje različnosti v prostorih so-dela. Namen »Kreativnega vavčerja Urban Diversity« je spodbujanje različnosti v prostorih so-dela preko povezovanja domačih ustvarjalcev z ustvarjalci, ki prihajajo iz drugih držav, a trenutno živijo v Sloveniji. Kreativni vavčer je oblikovan tako, da spodbuja razvoj podjetniške ideje ustvarjalcev (tako domačih kot tujih) ter hkrati omogoča prostorom so-dela razvoj  in podporo njihovim dejavnostim.

 

Pet prostorov so-dela, ki je bilo vključenih v shemo »Kreativni vavčer Urban Diversity«, je izvajalo 6-mesečni program za osem izbranih mladih podjetnikov. Ti so pod okriljem mentorjev razvijali svojo podjetniško idejo, pri tem pa so imeli na voljo tudi brezplačen najem delovne mize. Tujim podjetnikom je bila na ta način omogočena tudi lažja integracija v slovensko (poslovno) okolje, spletli so tudi povezave s podjetniki in se spoznali s slovenskim trgom, prostori so-dela pa so postali bogatejši za dogodke/seminarje/delavnice/okrogle mize in za številne povezave z mednarodnim okoljem. V programu so sodelovali naslednji prostori so-dela: ABC Accelerator, GIG Coworking, Zadruga KIKštarter center z.b.o., Zavod Mladi podjetnik so.p. in Poligon kreativni center.

 

Drugi del »Kreativnega vavčerja Urban Diversity« so s 1. 9. 2019 pričeli izvajati v dveh prostorih so-dela, ki sta pripravila 6-mesečni program za mladi tuji podjetnici: Poligon kreativni center in Socialna akademija.

 

Več informacij o prostorih so-dela na spletni strani http://www.urbandiversity.eu/sl/places-category/lokacija-coworking-sl/

 

ABC Accelerator:

 

GIG Coworking:

 

Poligon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh