Koncept primerjalne analize

Koncept primerjalne analize med mestoma Gradec in Ljubljana za pridobitev specifičnih znanj, vedenj, izkušenj in povezav, na osnovi katerih bomo razvili strategije za promocijo raznolikosti v obeh družbah s pomočjo kreativnosti migrantskih podjetnikov in njihovih družin.

 

S pomočjo zbiranja podatkov in opravljene reprezentativne raziskave v Gradcu bomo pridobili podatke in razvili koncept za primerjalno analizo Ljubljane in Gradca

Attachments

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh