V pripravi uvodna konferenca projekta Urban Diversity

Osrednja tema tretjega srečanja partnerjev projekta Urban Diversity,  ki  je tokrat  potekalo 19. septembra 2017 na Oddelku za razvoj gospodarstva in turizma mesta Gradec, je bila namenjena prihajajoči uvodni konferenci, s katero bo projekt predstavljen novinarjem in širši javnosti. Partnerji so se uskladili tudi  glede čezmejnega sodelovanja migranstkih podjetnikov Ljubljane in Gradca, ki bo v okviru Meseca oblikovanja potekalo v novembru.

Zelo uspešno delovno srečanje so slovenski partnerji, kljub deževnemu dnevu, zaključil s sprehodom čez umetni otok v obliki školjke na Muri, ki je bil zgrajen leta 2003, v času, ko si je Gradec lastil naslov Evropska prestolnica kulture. Navdušil pa jih je tudi center mesta, kjer se vpliv renesanse in baroka prepleta z modernostjo, ob tem pa nudi številne priložnosti za migrantske podjetnike.

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh